Zgrade za koje se izdaje certifikat

 

A. stambene zgrade:

1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu (samostojeće stambene kuće s jednim stanom, kuće s jednim stanom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanom, kuće s najviše tri stana i kuće u nizu s više stanova po lameli – zgrade kod kojih se izrađuje zasebni energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu),

2. s više stanova (stambene zgrade s više od tri stana, stambeni blokovi – zgrade kod kojih se može izraditi zajednički energetski certifikat ili zasebni energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu).

 

B.1. nestambene zgrade:

1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,

2. školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,

3. zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice,

4. bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu i zgrade za institucionalnu skrb,

5. hoteli i slične zgrade za kratkotrajni boravak, zgrade ugostiteljske namjene (gostionice, restorani i sl.),

6. zgrade za stanovanje zajednica (domovi – đački, studentski, umirovljenički, radnički, dječji domovi, zatvori, vojarne i sl. zgrade za stanovanje),

7. zgrade za promet i komunikacije (terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade),

8. sportske dvorane,

9. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),

10. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu.

  

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

  

 

  Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon.

Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

Za zgrade koje nisu navedene u odlomku iznad, energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

 

  

 

Početna|O energetskom certificiranju|Energetski pregled zgrade|Kontakti
Vrste zgrada za koje se izdaje certifikat
Vrste zgrada za koje nije potreban certifikat