Sadržaj energetskog pregleda zgrade

 

Energetski pregled zgrade uključuje:

1. analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade),

2. analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja,

3. analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije,

4. analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode,

5. analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija i rasvjete, te drugih potrošača energije koji imaju značajan udjel u ukupnoj potrošnji energije zgrade ovisno o namjeni korištenja zgrade,

6. analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade,

7. potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava,

8. analizu mogućnosti promjene izvora energije,

9. analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava,

10. prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, ostvarive uštede, procjenu i razdoblje povrata investicije,

11. izvještaj s preporukama za optimalni zahvat i redoslijed prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza.

 

Energetski pregled zgrade osim gore navedenog, može uključivati i druge radnje ovisno o vrsti zgrade.

 

Početna|O energetskom certificiranju|Energetski pregled zgrade|Kontakti
Sadržaj energetskog pregleda zgrade