Total Milenium d.o.o.

  

Protupožarna zaštita: inženjering, projektiranje, izvođenje, nadzor izvođenja, puštanje u pogon, servis, održavanje, isporuka opreme. Sustavi za gašenje požara na kopnu i na moru. Gašenje vodom (sprinkler, drenčer, water mist, hidranti), pjenom, plinovima (CO2, HFC 227a, Inergen, Novec 1230)

  

Fire protection: engineering, design, installation, supervision, commissioning, service, maintenance, supply of equipment. Land based and marine installations. Waterous extinguishing (sprinkler, drencher, water mist), foam extinguishing, gasous extinguishing (CO2, HFC 227a, Inergen, Novec 1230)

 

Naši podaci za kontakt:

Our contact data:

  

  

Total Milenium d.o.o, 

  

Jakovljanska 24

  

10297 Jakovlje 

  

Croatia

  

Telefon/phone: +385 91 5134196

  

Faks/fax: +385 1 3351181

  

E-mail: info@totalmilenium.hr, totalmilenium@zg.t-com.hr

  

  

  

    Za kontakt, zamoljavamo ispuniti obrazac        To contact us just fill out this form.

  

  

Ime/Name:

Vaš broj telefona/Your phone number:

Vaš E-mail/Your E-mail:

      

  

Zaintersirani ste za/Service you require:

  

  

Molim kontaktirati me/Please contact me by: Email Telefon/Phone